KD-2020-100 Aanvulling Koeien en Kansen (BO-43-115-011, BO-43-014.01-093)

Project: EZproject

Project Details

Description

Doordat alle K&K-bedrijven per 2020 gaan deelnemen aan de BedrijfsEigen Stikstofbemesting met dierlijke mest-pilot (BES-pilot) en hierdoor afwijkende gebruiken van dierlijke mest mogen hanteren, worden deze bedrijven uitgesloten van de derogatiemonitor. Dit project voorziet in de continuering van de vastlegging van bedrijfseconomische en technische data van K&K-bedrijven in het BIN voor het jaar 2020.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21