KD-2020-098 Ondersteuning 2020 zeehondenakkoord (BO-43-021.02-035)

Project: EZproject

Project Details

Description

Op 3 juni 2020 hebben LNV, kustprovincies, (Wadden)gemeenten en zeehondenpartijen het Zeehondenakkoord ondertekend. Dit proces is getrokken onder leiding van mevrouw Schokker als voorzitter van de commissie Zeehondenakkoord. In het Zeehondenakkoord is opgenomen dat verschillende onderdelen nog nader zullen moeten worden uitgewerkt en dat het gezamenlijke proces tussen de Zeehondenpartijen in de vorm van het Zeehondenoverleg in de komende jaren zal worden voortgezet. Mevrouw Schokker zal, op nadrukkelijk verzoek van de Partijen, functioneren als voorzitter van dit Zeehondenoverleg en zal invulling geven aan de rol als vertrouwenspersoon aan welke de Zeehondenpartijen onderlinge meningsverschillen/conflicten kunnen voorleggen. Dit project geeft invulling aan het secretariaat ter ondersteuning van dit proces.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/20