KD-2020-068 Corona-effect: omzetverlies Kleinschalige kustvisserij (BO-43-014.01-083)

  • Mol, Arie (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Te verwachten was dat als gevolg van het wegvallen van consumptie in restaurants, en een wegvallende of teruglopende export, de afzet en de opbrengstprijzen waren gedaald, met een afname van de omzet als gevolg. Hierbij was de vraag: welke invloed heeft dit gehad op omzet bij vissers in de periode 16 maart 15 juni 2020, in vergelijking met diezelfde periode in de voorgaande twee jaren?

Doel van de vraag was inzicht te krijgen in de gevolgen van de Corona crisis voor de omzetten van:

  1. de kleinschalige kustvisserij, nader bepaald als: schepen kleiner dan 12m, geregistreerd in het vaartuigregister, die niet vallen onder de verplichting om te beschikken over een VMS-systeem: staand want, fuiken of schietfuiken, kreeftenvissers op de Oosterschelde (die op de Grevelingen vallen in de groep binnenvissers), kleinschalige sleepnetvissers (op wolhandkrab, tong etc.), handlijnvissers in de kustwateren.
  2. de binnenvisserij
  3. de IJsselmeervisserij.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20