KD-2020-059 Zuinig Watergebruik (BO-43-001.01-017)

Project: LNV project

Project Details

Description

In een notitie getiteld 'Efficiëntie van beregening; Korte studie naar kennis en inzicht ten aanzien van waterverliezen bij midden op de dag beregenen vergeleken met beregen in de nachtelijke uren' is op basis van literatuurstudie een en ander samengevat.

We komen op basis van onze werkzaamheden tot de volgende conclusies:
- een verbod op beregening overdag is weinig effectief om de verdampingsverliezen significant terug te brengen. Beregening overdag levert weliswaar 1 à 3% grotere, maar nog steeds zeer geringe verdampingsverliezen op ten opzichte van beregening ’s nachts;
- drift door wind tijdens beregening heeft een groter effect op de beregeningsverliezen dan verdamping tijdens beregening. Omdat het overdag gemiddeld harder waait zijn de driftverliezen bij beregenen overdag 1 à 3% groter ten opzichte van beregenen ’s nachts in West-Nederland; deze %-verschillen zijn kleiner in Oost- en Zuid-Nederland;
- percolatieverliezen worden groter naarmate het harder waait (geen schattingen/cijfers bekend of bepaald); deze verliezen zijn overdag groter dan ’s nachts;
- niet beregenen bij windsnelheden boven 3 m/s (matige wind) is daarmee effectief om verliezen te beperken, omdat daarmee zowel de driftverliezen als de percolatieverliezen worden gereduceerd. In de praktijk wordt bij voorkeur niet beregend als het ‘hard’ waait.
Nadere onderbouwing van deze bevindingen door middel van (veld)metingen aan verliezen bij gebruik van een spuithaspel is gewenst. Zo krijgen we een beter en meer binnen het Nederlandse klimaat geldende onderbouwing, want beregenen met de spuithaspel is windgevoelig.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20