KD-2020-049 Bewoners als shareholder natuurparken (BO-43-108-013, BO-43-023.01-042)

Project: LNV project

Project Details

Description

Nationale Parken richten zich op verbreding en opschaling, zodat meer internationaal publiek wordt aange­trokken en een sociaal economische ontwikkeling aangejaagd. Dit heeft negatieve consequenties voor inwoners en omwonenden van de Nationale Parken nieuwe stijl, maar biedt ook kansen. Als bewoners zich vooral focussen op problemen, dan tast dat het draagvlak aan en ontstaat er geen gevoel van mede-eigenaarschap en betrokkenheid. Dit project heft een scala aan inspirerende voorbeelden van actief burgerschap getoond, waarmee duidelijk gemaakt is dat het Nationale Parken beleid ook kansen biedt om het welzijn te vergroten. Daartoe is een inventarisatie gemaakt van burgerbetrokkenheid in de Nationale Parken. Per park is ook een inspirerend voorbeeld geanalyseerd met aandacht voor het specifieke karakter van een Nationaal Park, de cultuur van de streek, samenwerking met de overheid en ook de eventuele betrokkenheid van de Nationale Park organisatie. Hiermee zijn handelingsperspectieven geboden aan bewoners die zich actief willen opstellen in de richting van een Nationaal Park nieuwe stijl.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/21