KD-2020-046 Middellange termijn scenario's Covid-19 (BO-43-014.01-077)

Project: EZproject

Project Details

Description

Door de maatregelen die nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen, is er sprake van ernstige marktverstoring in een aantal sectoren. Dit leidt tot dalingen van opbrengsten en inkomens van bedrijven in de verschillende ketens en vermoedelijk ook tot faillissementen. De afzet voor Nederlandse landbouwproducten veelal exportgericht - komt onder druk te staan, vooral internationaal. Wat zijn mogelijke gevolgen voor de bedrijfsprocessen in de agrosector van een scenario waarbij de beperkende maatregelen als gevolg van COVID zes maanden aanhouden (half maart half september)? 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20