KD-2020-041_Vlootverslag (BO-43-023.02-052)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het ministerie van LNV dient sinds 2003, met herziende en eenduidige richtlijnen sinds 2014, elk jaar een rapport - het zogenaamde vlootverslag - te leveren aan de Europese Commissie. Hierin worden indicatoren berekend over de balans tussen de vlootcapaciteit en de status van de visbestanden. De indicatoren nemen zowel biologische als economische aspecten van de vloot mee. De uitkomsten van de afgelopen jaren laten zien dat geen van de segmenten van de Nederlandse vloot uit balans zijn met de visbestanden waarop gevist wordt. Het STECF berekent dezelfde indicatoren voor alle lidstaten en controleert de vlootverslagen. In haar rapporten van de afgelopen jaren komt het STECF tot de conclusie dat voor de meerderheid van de Nederlandse vlootsegmenten er wel degelijk een disbalans is volgens een aantal van de indicatoren. De Europese Commissie heeft daarom Nederland om een actieplan gevraagd om de overcapaciteit terug te dringen.

 

Het doel van dit onderzoek is het berekeningsproces en werkwijze van het STECF te achterhalen en te vergelijken met de berekeningen gedaan door Nederland. Mogelijke oorzaken zijn de verschillen in gebruikte data en gedane aannames uit de Richtlijnen uit 2014, en een verschillende indeling van de Nederlandse vloot in vlootsegmenten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20