KD-2020-032 Stikstofeffecten biologische veehouderij (BO-43-012.02-082)

Project: EZproject

Project Details

Description

De Nederlandse biologische sector heeft behoefte aan meer inzicht en kennis op het gebied van de ammoniakproblematiek, met name wat betreft de bijdrage die de biologische sector zou kunnen leveren aan oplossingsrichtingen en wat betreft de mogelijkheden voor verdere verbetering in de biologische bedrijfsvoering in relatie tot ammoniakemissies. Centraal staat de gebiedsgerichte aanpak, dus de emissies per hectare van het gemiddelde en beste/slechtste biologische bedrijf en de daaraan gerelateerde depositie op naburige natuurgebieden.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20