KD-2020-026 Preventieve detectiesystemen en automatische blussystemen veestallen (BO-43-111-019, BO-43-013.01-048)

  • Bokma-Bakker, Martien (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit kader is door Wageningen Livestock Research in 2019 in opdracht van het ministerie van LNV een kleinschalig onderzoek uitgevoerd naar brand- en detectiesystemen die geschikt zijn voor gebruik in technische ruimten van veestallen, alsmede naar criteria waaraan dergelijke systemen zouden moeten voldoen (Bokma-Bakker et al., februari 2020, nog niet openbaar). Branddetectiesystemen kunnen een meerwaarde hebben uit oogpunt van voorkómen van dierlijke slachtoffers, mits een snelle opvolging op het brandalarmsignaal mogelijk is. 

Brand voorkómen is beter dan het detecteren van een brand. Veel stalbranden hebben een technische oorzaak (kortsluiting, oververhitting van elektrische systemen en dergelijke). Het is belangrijk om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om brandgevaarlijke afwijkingen in technische systemen binnen veestallen te detecteren vóórdat er daadwerkelijk brand ontstaat.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/21