KD-2020-016 BMH Duurzaam voedselsysteem (BO-43-014.01-063)

Project: EZproject

Project Details

Description

In een startdocument voor de BMH is geconstateerd dat met de LNV Visie, het Preventieakkoord en het Klimaatakkoord goede eerste stappen naar verduurzaming zijn gezet, maar dat meer nodig is voor versnelling en realisatie van houdbaarheid van het voedselsysteem (er is een gap=> beleidsopgave). Relevante indicatoren daarvoor zijn (in samenhang): stikstof, broeikasgassen, water- en bodemkwaliteit (incl. gewasbeschermingsmiddelen, fosfaat), landgebruik (consumptie NL), eiwitverhouding voedingspatroon, eiwit kwantiteit voedingspatroon, overgewicht/obesitas jongeren (4-18), overgewicht/obesitas volwassenen (18+), obesitas gerelateerde ziekten als % bevolking, waterkwantiteit, biodiversiteit, bodemkwaliteit, fijnstof, voedselverspilling.

WEcR draagt bij aan de bovenstaande activiteiten door deelname aan de vergaderingen en het leveren van input en expertkennis (bijdrage aan aanscherpen en verfijnen van opties; aanscherpen en doorrekenen van effecten voorbeeldpakketten, toelichting gehanteerde aannames en beperkingen uitkomsten in bijlage WEcR).

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/20