KD-2020-007_Omvang schakels voor vitale agro-ketens (BO-43-014.01-057)

Project: EZproject

Project Details

Description

Er is behoefte aan een gevoeligheidsanalyse rond de omvang van schakels in agroketens en de effecten op het cluster die daarbij (kunnen) optreden. Meer in het bijzonder: leidt een inkrimping (groei) van de primaire sector tot een evenredige krimp (groei) van andere schakels in een keten, of juist tot ernstige verstoringen in een keten omdat schakels weg dreigen te vallen? Heeft krimp (groei) in een deelsector effecten in andere deelsectoren? Wat zijn de effecten van veranderingen in omvang op werkgelegenheid, innovatief vermogen en het vermogen om andere investeringen rond bijv. klimaat en duurzaamheid?

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/20