KD-2020-007_Omvang schakels voor vitale agro-ketens (BO-43-014.01-057)

Project: EZproject

Project Details

Description

Nederlandse ketens binnen het agrocluster zijn voor de afzet van hun producten sterk afhankelijk van het buitenland. Dit geldt niet alleen voor bedrijven in de primaire sector maar ook in de toeleverende en verwerkende industrie. Door de internationaal vooraanstaande rol van de toeleverende en afnemende bedrijven is de rechtstreekse oorspronkelijke afhankelijkheid van de productie op de primaire Nederlandse bedrijven afgenomen.

Het economisch effect van een verandering van de productieomvang op de primaire bedrijven is door deze internationale verankering minder groot voor andere schakels dan voor de primaire bedrijven. Toeleveranciers en verwerkers zijn sterk internationaal verweven. Hierdoor leidt een sterke verandering in de omvang van de primaire sector in de landbouw naar verwachting niet tot een evenredige verandering van omvang van andere schakels in een keten. Voor sommige bedrijven is het makkelijker om een krimp op te vangen (bijvoorbeeld leveranciers van hightech dierhouderij-technologie of veevoer) terwijl voor andere bedrijven dit minder makkelijk is (bijvoorbeeld verwerking van suikerbieten of aardappelen).

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20