KD-2020-006_Financiering transitie naar duurzame landbouw (BO-43-014.01-056)

Project: EZproject

Project Details

Description

De Nederlandse landbouwsector staat voor de opgave om te verduurzamen. Een transitie naar meer duurzame landbouwsystemen vraagt in de meeste gevallen om investeringen. Dit heeft gevolgen voor de financiering van agrarische bedrijven en de agrarische sector als geheel. Onderzoek naar de financierbaarheid van zowel de transitie als de continuïteit van bedrijven in het algemeen is daarom van groot belang. Dit rapport brengt in opdracht van het ministerie van LNV het huidige financieringslandschap in kaart. Ook zijn er rondetafelgesprekken met sleutelspelers in de agrarische sector gevoerd waarbij we de knelpunten/belemmeringen op het gebied van financiering die de transitie naar een duurzame landbouw bemoeilijken en oplossingsrichtingen in kaart hebben gebracht. Dit rapport biedt daarmee de basis voor de verdere ontwikkeling voor een aanpak voor duurzame agrofinanciering.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20