KD-2019-092 Flamingosterfte Bonaire (BO-43-021.04-018)

Project: LNV project

Project Details

Description

De flamingo is een kleurrijk en voornaam kenmerk van het “flamingoisland” Bonaire. Desondanks is er nauwlijks iets bekend over de factoren die habitatgebuik, populatiegrootte en overleving in deze soort bepalen. In recente jaren komen er tijdens en kort na de piek in het broedseizoen telkens massaverhongering sterfes voor onder de jonge flamingo's.  Ondanks dat voedseltekorten onmiddelijk verdacht zijn is er feitelijk niets bekend over de aanwezige voedselaanbod of zelfs welke voedseldichtheden nodig zijn voor het succesvol fourageren van flamingo's. Ook kunnen er andere factoren zoals contaminanten en/of parasiet-infestaties vaak nestkolonies van watervogels teisteren. Verstoring kan ook een groot probleem zijn maar lijkt in dit geval niet zeer waarschijnlijk vanwege het feit dat het gebied dicht is voor het publiek en goed wordt bewaakt. In dit project voeren we tijdens het flamingobroedseizoen van 2020 veldwerk uit om te bepalen of voedseltekorten, parasieten en/of andere aanwijzbare factoren de oorzaak kunnen zijn. De bevindingen kunnen mogelijk aangeven wat er gedaan kan worden om de jaarlijkse sterfte van jonge flamingo's te beperken. 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20