KD-2019-073_Calamiteitenreserve en kadavertarieven (BO-43-014.01-051)

Project: EZproject

Project Details

Description

Anno 2019 moeten tussen Rendac en de overheid nieuwe afspraken gemaakt worden die tweezijdig in een contract of eenzijdig in wettelijke beleidsregels vastgelegd worden. Voor de calamiteitenreserve moet per 1 januari 2020 een nieuw meerjaren-overeenkomst afgesloten worden tussen de overheid en Rendac. WEcR is gevraagd om achtergrondkennis te leveren en te adviseren over mogelijke aanpassingen in methode van berekening.

Voor een goede analyse van de vergoeding van kosten zijn de volgende gegevens nodig:

  1. De verhouding in volume tussen kadavers en slachthuismateriaal.
  2. Inzicht in de totale balans van Rendac (gebouwen, installaties, vrachtautos, werkkapitaal, eigen vermogen en vreemd vermogen)
  3. Inzicht in de totale verlies- en winstrekening van Rendac.
  4. Inzicht in de toerekening van posten op de balans en winst- en verliesrekening naar ophalen en verwerken van kadavers en naar het ophalen en verwerken van slachtmateriaal.

 

Advies is om uit te onderhandelen dat er

  1. Een volledige activity based cost boekhouding ingevoerd wordt waardoor toerekening achteraf niet meer nodig is (het invoeren van activity based costing is duur maar het resultaat is dat alle opbrengsten en kosten naar de hoofdactiviteiten direct in de boekhouding opgesplitst worden (en niet toegerekend worden );
  2. Over te gaan op eenvoudige toerekeningsprinicipes van alle posten op de balans en winst- en verliesrekening zoals aangevoerde volumes materiaal (controle achteraf is hierdoor eenvoudiger).
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19