KD-2019-073_Calamiteitenreserve en kadavertarieven (BO-43-014.01-051)

Project: EZproject

Description

Anno 2019 moeten tussen Rendac en de overheid nieuwe afspraken gemaakt worden die tweezijdig in een contract of eenzijdig in wettelijke beleidsregels vastgelegd worden. Voor de calamiteitenreserve moet per 1 januari 2020 een nieuw meerjaren-overeenkomst afgesloten worden tussen de overheid en Rendac. WEcR is gevraagd om achtergrondkennis te leveren en te adviseren over mogelijke aanpassingen in methode van berekening.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/19