KD-2019-071 Prevalentieonderzoek Brucella canis (BO-43-111-016, BO-43-013.04-016)

  • van Klink, Ed (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

Volgens de standaarden van de OIE is Nederland vrij van brucellose sinds 1999. Dit geldt nog steeds voor zover het landbouwhuisdieren betreft, hoewel recente rapporten wijzen op aanwezigheid van Brucella spp. bij wilde dieren (Maio, 2014; Kroese, 2018). In Nederlandse gezelschapsdieren zin nooit Brucella spp. aangetroffen. Echter, in 2016 werd Brucella canis aangetroffen bij honden die uit oost Europa geïmporteerd waren (RIVM, 2017). Dit maakte de uitvoering van een risicobeoordeling noodzakelijk. In 2017 is een kwalitatieve risicobeoordeling uitgevoerd om het risico en de impact op de humane en dierlijke populatie vast te stellen (Anonymous, 2017). De impact op de dierlijke populatie werd laag tot gematigd ingeschat voor individuele honden en gematigd tot hoog voor honden in de fokkerij. Er werden verschillende kennis-hiaten geïdentificeerd die verdere kwantificering van de risico’s en de potentiele impact in de weg stonden. Zo is bijvoorbeeld de prevalentie van B. canis bij honden die in Nederland worden geïmporteerd, onbekend.

 

Jaarlijks worden ongeveer 21.000 honden in Nederland geïmporteerd (Anonymous, 2018), waarvan ongeveer 50 % afkomstig is uit (de regio van) Oost-Europese landen.

Het doel van de studie is om vast te stellen wat de seroprevalentie is van B. canis bij geïmporteerde honden uit (de regio van) Oost-Europese landen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2030/06/23