KD-2019-061_Dikbilkoeien genotypering voor Bewust Natuurlijke Luxe (BO-43-013.01-038)

Project: EZproject

Project Details

Description

In 2018 werd duidelijk dat de genetische verandering achterblijft bij de verwachting, omdat de eerste fokwaarde van stieren voor inwendige bekkenmaten pas beschikbaar komt als de eerste nakomelingen op een leeftijd van ruim 18 maanden gemeten zijn. Daarom is in de praktijk bij ongeveer 40% van de dekkingen de fokwaarde van de gebruikte stier onbekend. De stieren die wel een fokwaarde hebben zijn relatief oud. Maar de tijd dringt. Bij de huidige manier van werken worden er nog een kleine drie generaties gefokt tot 2035. De gewenste situatie is dat er meer generaties mogelijk zijn tot 2035 en dat er betere mogelijkheden zijn om te selecteren. Hiervoor is het nodig dat jonge stieren een fokwaarde voor inwendige bekkenmaten hebben vanaf het moment dat ze worden ingezet in de KI. Het doel van de haalbaarheidsstudie is om de mogelijkheden te vergelijken om voor jonge stieren een betekenisvolle fokwaarde te schatten. Er zijn globaal drie manieren om voor stieren op jonge leeftijd al een fokwaarde te schatten. De eerste methode is vooral gebaseerd op vorige generaties (verwachtingswaarde). De tweede methode is vooral gebaseerd op kenmerken die erfelijk sterk samenhangen met de inwendige bekkenmaten (gecorreleerde kenmerken). De derde methode is gebaseerd op kleine variaties in het DNA. Deze methode is meer een rechtstreekse schatting van wat een dier doorgeeft aan het nageslacht (genomische fokwaarde). De alternatieven worden vooral vergeleken op basis van het verwachte percentage natuurlijke geboortes in 2035.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19