KD-2019-060 Kennisinfrastructuur regiodeal NIL (BO-43-023.01-037)

  • van Huizen, Ingrid (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Ten behoeve van kennisondersteuning van de Regiodeal Natuurinclusieve landbouw Noord Nederland is aan kennisinstellingen (Onderwijsinstellingen, WUR, RUG, SPNA en Kadaster gezamenlijk)  gevraagd om om met een voorstel te komen hoe de regiodeal in de ogen van de kennisinstellingen het beste kan worden ondersteund. Dat wil zeggen hoe kunnen de kennisinstellingen snel meeschakelen met de vragen uit de gebieden.
Dit betreft  vijf  themas:
kennis benutten
kennis ontwikkelen en borgen
kennis delen
leven lang ontwikkelen
monitoring
Het gaat hierbij niet om inhoudelijke voorstellen maar om een voorstel hoe de kennisinstellingen kunnen gaan bijdragen. Ook monitoring van zowel de deal zelf (aanpak, processen in gebieden en over de gebieden heen) als de onderliggende acties in de gebieden (landbouwkundige, ecologische en economische effecten) is onderdeel van de kennisparagraaf.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19