KD-2019-056 Kostprijsanalyses verdienmodellen (BO-43-023.01-029)

Project: EZproject

Project Details

Description

Om voor bestaande bedrijven tot een integraal betere score op indicatoren voor biodiversiteit (KPIs) te komen, is voor zowel de melkveehouderij als de akkerbouw een breed pakket aan maatregelen nodig. Dit brede pakket is nodig om uiteindelijk op alle KPIs tot een betere score te komen. De betere score is gebaseerd op de 30% best presterende bedrijven. De jaarlijkse kosten om integraal beter te scoren op indicatoren uit de biodiversiteitsmonitor zijn voor drie melkveebedrijfstypen berekend en bedragen voor intensieve melkveebedrijven, extensieve melkveebedrijven en bedrijven op veen respectievelijk 1,95, 2,18 en 3,08 per honderd kg melk.

Gewogen over de drie bedrijfstypen in de melkveehouderij zijn de meerkosten 2,21 per honderd kg melk en 417 per hectare. Voor de akkerbouw zijn de meerkosten voor twee bedrijfstypen berekend. De geraamde meerkosten voor akkerbouwbedrijven op klei met een bouwplan met consumptieaardappelen en voor akkerbouwbedrijven op zand met een bouwplan met zetmeelaardappelen zijn respectievelijk 324 en 185 per hectare per jaar. Ter vergelijking: over de afgelopen 5 jaar was het gemiddelde inkomen uit bedrijf op melkveebedrijven 1000 euro/ha en op akkerbouwbedrijven 800 euro/ha (Bron: Bedrijven Informatie Net van Wageningen Economic Research). De berekende meerkosten zijn gebaseerd op maatregelen die nodig zijn om van het niveau van de 70% slechtst presterende bedrijven op het niveau van de 30% best presterende bedrijven te komen. Er is aanvullend onderzoek nodig om het door het Deltaplan geschetste droombeeld (website Deltaplan) ten aanzien van biodiversiteitsprestatie op melkvee- en akkerbouwbedrijven concreet te maken en vervolgens ook de meerkosten daarvan in beeld te kunnen brengen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19