KD-2019-039 Toekomst Noordzee Kottervisserij (BO-43-023.02-045)

Project: EZproject

Project Details

Description

De visserijsector staat onder druk als gevolg van verschillende ontwikkelingen: de aanlandplicht, het verbod op de pulsvisserij als visserijtechniek, de Brexit, de ontwikkeling van windenergie op de Noordzee (Noordzee2030 en verder) en de aanwijzing van natuurgebieden (Natura2000, Kader Richtlijn Marien (KRM)). Gezien deze ontwikkelingen maken overheid en sector zich zorgen over ruimte, capaciteit en structuur van met name de kottervisserij. Er is behoefte aan een toekomstvisie voor de kottersector, en in het bijzonder voor de aard en omvang van de vloot.

Daarnaast wordt gewerkt aan een Noordzee-akkoord onder leiding van het Overleg Fysieke Leefomgeving (OFL) waarin afspraken gemaakt worden over de ruimte voor en samenhang tussen de driehoek windenergie natuur voedsel, waarbij visserij als een belangrijke bron van voedsel wordt erkend.

In het kader van de parallelle trajecten rond het OFL en de toekomstvisie heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) Wageningen Research gevraagd de ondersteunende basiskennis in kaart te brengen. Daarnaast heeft LNV gevraagd om een notitie die kwalitatief inzicht geeft in de genoemde ontwikkelingen en hun financiële gevolgen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19