KD-2019-036_Werkconferentie klimaatadaptatie natuur (BO-43-023.01-025)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het klimaat verandert, en dat heeft gevolgen voor de natuur. Natuur kan ook oplossingen bieden voor klimaatproblemen. Hierover gaan we praten tijdens de Adaptatiedialogen Natuur. Tijdens de dialogen worden partijen (natuurbeheerders, beleidsmakers, burgers en bedrijven) geprikkeld en aangespoord om met creatieve oplossingen voor klimaat adaptatie te komen. Dit vereist een bredere blik op klimaat adaptatie, en verbinding maken met andere sectoren om te komen tot een intersectorale aanpak.

De eerste klimaatadaptatiedialoog over natuur vond plaats in december 2017. Nu is het tijd om in te zoomen op concrete gebieden met hun eigen specifieke problematiek, en daarnaast acties te formuleren. Tijdens de dialogen worden partijen (natuurbeheerders, beleidsmakers in het veld van natuurbescherming, alsook partijen uit andere economische sectoren) geprikkeld en aangespoord om breder te kijken en creatieve oplossingen aan te dragen, waarbij verbindingen worden gemaakt met andere sectoren. Na de dialogen hebben de partijen in beeld wat in de context van klimaatverandering de belangrijkste natuuropgaven zijn in hun deelgebied. Daarnaast worden er eerste concrete acties afgesproken (bovenop en in nauwe verbinding met bestaande programmas) gericht op het versterken van de klimaatbestendigheid van de Nederlandse natuur. Deze vormen de basis voor een actieprogramma natuur, die op basis van de dialoog opgesteld zal worden. In het actieprogramma worden de afspraken vastgelegd, en wordt beschreven hoe partijen met elkaar samenwerken en het programma besturen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19