KD-2019-030­_Sampling- en validatieprogramma bijvangsten garnalenvisserij (BO-43-023.02-043)

Project: EZproject

Project Details

Description

Sinds 1 januari 2019 is de garnalenvisserij verplicht om onder de aanlandplicht de commerciële bijvangstsoorten aan te landen (Verordening 1380/2013). Voor de garnalenvisserij geldt echter een de minimis uitzondering op de aanlandplicht, vastgelegd in gedelegeerde handeling EU (2018)2035. De uitzondering is toegestaan onder de voorwaarde dat lidstaten die gebruik maken van de uitzondering een sampling- en validatieprogramma van bijvangstenopzetten.

Tot december 2018 werd er van uitgegaan dat een bestaand observer-programma in de garnalenvisserij mogelijk voldoende zou zijn om de voorwaarde van de uitzondering vorm te geven. Het bestaande observer-programma is echter stopgezet omdat het geen wettelijke verplichting meer was. Daarnaast was dit programma met slechts 8 waarnemersreizen niet voldoende voor de huidige doelstelling. Daarom is nu de noodzaak gekomen om een alternatief programma op te zetten. Het Duitse onderzoeksinstituut Thünen heeft reeds een uitgewerkt voorstel gedaan om een self-sampling programma met brede dekking op te zetten. Het ministerie van LNV heeft aan WMR gevraagd om een programma op te zetten dat in lijn is met de Duitse programma maar toegepast op de Nederlandse situatie.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19