KD-2019-029 Achtergronden afname derogatie (BO-43-012.02-064)

Project: EZproject

Project Details

Description

Op landbouwgrond mag 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruikt worden. Nederland heeft toestemming van de Europese Commissie om hier van af te wijken. Dat heet derogatie. Toegestaan is dan onder voorwaarden om 230 of 250 kilogram stikstof per ha te gebruiken op landbouwgrond. LNV constateert een afname van de belangstelling voor deelname aan derogatie. De ontwikkelingen in het gebruik van derogatie over een aantal jaren zijn middels een kwantitatieve analyse onderzocht. Daarnaast is gevraagd naar de beweegredenen om te stoppen met derogatie.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19