KD-2019-028 _Aanvullende kennisvragen Mosselconvenant (BO-43-023.02-042)

Project: EZproject

Project Details

Description

Afgelopen jaren is er binnen het Convenant Mosseltransitie door meerdere partijen gewerkt aan het behoud van perspectief voor de sector in de Waddenzee in combinatie met duurzaam herstel van meerjarige mosselbanken door het verminderen van de afhankelijkheid van bodemzaadvisserij.  Er dienen momenteel afspraken te gemaakt worden over een nieuwe fase in de uitvoering van het convenant mosseltransitie.

In dit kader is er behoefte aan een overzicht van mogelijke effecten van mosselkweek/visserij op natuurwaarden in de Waddenzee, en mogelijkheden om rendement te verbeteren. Binnen de huidige kennisvraag staan de volgende vragen centraal, die middels litaruur review en data analyse benaderd zijn:

1. Is uit eerdere onderzoeken bekend op welke termijn effecten van gebiedssluiting voor schelpdiervisserij op bodemdieren optreden, en welke effecten dit zijn?

2a) Wat valt er te zeggen over de rol van de mosselkweek in de populatiedynamiek van mosselen in de Waddenzee en is er in de huidige kweekpraktijk ruimte voor efficiëntieverbetering?    

2b) Zijn de gebieden waar nieuwe percelen komen te liggen, plekken waar van nature veel (rifvormende) schelpdieren voorkomen  

2c) Zijn er nieuwe inzichten in het belang van mosselen als voedselbron voor andere soorten (bijv zeesterren en vogels).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19