KD-2019-025 Update visserij in de bruine bank (BO-43-023.02-041)

Project: LNV project

Project Details

Description

De Bruine Bank wordt in de toekomst mogelijk aangewezen als Natura 2000 gebied vanwege de betekenis voor de zeevogelsoorten alk en zeekoet. Deze duikvogels kunnen echter verstrikt raken in staandwantnetten en dit mag het behouden of bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen niet belemmeren. De studie is gericht op de bepaling van de recente inspanningen van de staandwantvisserij op de Bruine Bank en een analyse van de mogelijke effecten daarvan op alken en zeekoeten. Indien aan de hand van geldende criteria negatieve effecten niet zijn uit te sluiten, wordt aandacht besteed aan het duiden van mitigerende maatregelen die praktisch gezien ingezet zouden kunnen worden om daarmee het probleem afdoende op te kunnen lossen, waarbij ook de economische consequenties mee worden genomen. Hiervoor is het nodig de huidige economische waarde van de staandwantvisserij op de Bruine Bank te bepalen. Er wordt getracht een update te maken van de staandwantvisserij in de Bruine Bank door buitenlandse vissers. Hiervoor zijn visserijonderzoeksinstituten in Duitsland, UK en Denemarken gevraagd om recente visserij-inspanning gegevens ter beschikking te stellen. De Duitse en Deens instituen hebben deze gegevens ter beschiking gesteld. De studie betreft een bureaustudie door WMR en WEcR en de resultaten zijn beschreven in een Engelstalig rapport.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19