KD-2019-009 Monitoring Gevolgen MSC Zoe (BO-43-023.02-039)

Project: EZproject

Description

Het Ministerie van LNV wilde onderzoek laten doen naar de mogelijke gevolgen van de containerramp op het ecosysteem van de Noordzee en Waddenzee. Deze eerste tranche onderzoek richtte zich op de massasterfte van zeekoeten, het onderzoeken van de doodsoorzaak van zeezoogdieren, en het registreren van plastics aangetroffen in drie surveys voor schelpdiermonitoring in de Waddenzee.

De doelstellingen van de drie onderzoeksonderdelen waren:

  1. Zeekoeten: een nadere detaillering geven van de oorzaken van de massasterfte aan zeekoeten die kort na de containerramp MSC Zoe plaatsvond, door middel van sectie op 100 zeekoeten in samenwerking met UU-Dutch Wildlife Health Centre en WBVR.
  2. Zeezoogdieren: een nadere detaillering geven van de doodsoorzaak en het onderzoeken van de maaginhoud op de aanwezigheid van plastics, van 15 vers aangespoelde zeezoogdieren in samenwerking met UU-Dutch Wildlife Health Centre om te kijken of sterfte te maken heeft met de gevolgen van de containerramp MSC Zoe en om een referentiecollectie aan te leggen.
  3. Schelpdiersurveys: het volgens protocol registeren en beschrijven van aangetroffen plastics die mogelijk afkomstig zijn van de containerramp MSC Zoe, tijdens 3 schelpdiersurveys die WMR uitvoert volgens haar WOT in opdracht van LNV.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19