KD-2019-002 Actualiseren brochure 'mest een waardevolle grondstof' (BO-43-012.02-051)

Project: EZproject

Description

In de brochure Manure a Valuable Resource wordt op een duidelijke en leuke manier uitgelegd hoe we in Nederland omgaan met dierlijke mest. Onder andere beleid, wetgeving en mestverwerkingstechnieken komen aan bod. De brochure heeft een update nodig, de gegevens zijn sinds 2014 niet meer ge-update. Tevens zijn beleid en visie gewijzigd. Het doel van het huidige project is er om een nieuwe versie van de brochure uit te geven. Hiervoor worden opnieuw gegevens verzameld, wordt de brochure op een aantal punten aangepast en worden vertalingen gemaakt.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/19