KD-2019-002 Actualiseren brochure 'mest een waardevolle grondstof' (BO-43-012.02-051)

Project: EZproject

Project Details

Description

In de brochure Manure a Valuable Resource wordt op een duidelijke en leuke manier uitgelegd hoe we in Nederland omgaan met dierlijke mest. Onder andere beleid, wetgeving en mestverwerkingstechnieken komen aan bod. De brochure had een update nodig, de gegevens waren sinds 2014 niet meer ge-update. Tevens zijn beleid en visie gewijzigd. Het doel van het huidige project was er om een nieuwe versie van de brochure uit te geven. Hiervoor zijn opnieuw gegevens verzameld en is de brochure op een aantal punten aangepast en zijn vertalingen gemaakt.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19