KD-2018-112 Sterftecijfers in de veehouderij (BO-43-013.02-010)

Project: EZproject

Project Details

Description

De hoge sterfte onder jonge dieren, zowel bij de geboorte als in de eerste levensmaanden, is reden tot zorg. Recent nog vroeg Nieuwsuur in haar uitzending uitgebreid aandacht voor biggensterfte en luidde Wakker Dier met haar rapport 'Sterfte door selectie in de veehouderij; afgedankte dieren in een doorgedraaid systeem' (2018) de noodklok voor vroegtijdige sterfte. De minister stelt in haar beleidsbrief Dierenwelzijn (4 oktober 2018) aan de Tweede Kamer het van belang te vinden dat er tempo wordt gemaakt met het verder terugdringen van de sterfte van jonge dieren. Zij is daarover in gesprek met de sectoren over hoe concrete doelen gesteld of aangescherpt kunnen worden. Zij ziet hierbij een benchmark, net als bij het antibioticabeleid, als een effectief instrument om stapsgewijs te komen tot verbetering. Reden voor de Minister van LNV om in gesprek te gaan en/of blijven met de betrokken sectoren om samen na te gaan welke inspanningen nodig en mogelijk zijn om de overlevingskansen van jonggeboren dieren te optimaliseren.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19