KD-2018-104_Brongerichte emissiemaatregelen bestaande varkensstallen (BO-43-012.02-050)

Project: EZproject

Project Details

Description

Voor de uitwerking van het innovatie programma is inzicht nodig in aangrijpingspunten en maatregelen voor brongerichte emissiearme maatregelen in bestaande varkensstallen, uitgesplitst naar de vier varkenscategorieën. Het gaat hierbij om het perspectief van mogelijke maatregelen, impact op emissie, en de mogelijkheid maatregelen te combineren/stapelen, of te combineren met nageschakelde technieken. Daarnaast is inzicht gewenst in lopende initiatieven op dit terrein in Nederland en buitenland, en het ontwikkelingsstadium waarin deze zich bevinden. Ten slotte ligt er de vraag hoe deze initiatieven verder te brengen. Dit project richt zich op het vergaren van bovengenoemde inzichten in de vorm van een samenvattend document met tabellen om daarmee de invulling en uitvoering van het innovatie- en versnellingsprogramma technisch te ondersteunen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19