KD-2018-102_Update quick scan mogelijke inkomenseffecten droogte in land- en tuinbouw 2018 (BO-43-014.01-034)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Wageningen University & Research begin augustus gevraagd een eerste analyse te maken van de verwachte effecten van de toen heersende droogte en hitte op de inkomens in de Nederlandse land- en tuinbouw. Die analyse is beperkt tot de sectoren melkrundveehouderij, melkgeitenhouderij, schapenhouderij, akkerbouw, vollegrondsgroente en fruit. De resultaten van die quick-scan tot het peilmoment halverwege augustus zijn gepubliceerd in factsheet nummer 2018-088.
Begin oktober heeft het ministerie van LNV verzocht om een update, omdat het verdere verloop van het groei- en oogstseizoen in de maanden augustus en september inmiddels bekend is en de effecten van de extreme droogte en hitte op de opbrengsten en prijzen duidelijker zijn geworden. Bovendien is gevraagd om bij de reguliere inkomensramingen in december, wanneer voornoemde effecten vrijwel geheel duidelijk zijn, aanvullend aandacht te schenken aan de regionale verschillen in de melkrundveehouderij en akkerbouw.
De centrale kennisvraag luidt: Welke effecten op de inkomens van de boeren en tuinders zijn te verwachten (minder opbrengst, hogere prijzen, extra kosten voor maatregelen) als gevolg van de droogte en hitte, waarbij voor de sectoren melkrundveehouderij en akkerbouw ook aandacht is voor regionale verschillen?

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/18