KD-2018-099_Zonnepanelen natuur en landbouw (BO-43-021.01-024)

Project: EZproject

Project Details

Description

Vanwege de energietransitie wordt een grote toename voorzien van zonneparken op landbouwgronden. Dit roept vragen op bij politiek, overheden, burgers en onderzoekers over de effecten van het plaatsen van grote oppervlakten van zonnepanelen op bodemkwaliteit, natuur en landschap. Daarnaast wordt gesproken in media en politiek over een stormloop op landbouwgrond, m.n. gras- en akkerland, waarbij onder andere aandacht is voor effecten op beschikbaarheid (schaarste) voor agrarische bedrijven, de prijzen van landbouwgrond en de gevolgen voor jonge boeren, bedrijfsuitbreiding en grondgebondenheid. Ook roept het vragen op over de wijze waarop zonneparken zo goed mogelijk kunnen worden gesitueerd en ingericht met het oog op bodemkwaliteit, natuur en landschap. De veronderstelling is dat de uitgangssituatie (veel of weinig natuur, aard van het landschap en de huidige  bodemvruchtbaarheid) en de inrichting (veel/weinig en opstelling van zonnepanelen) daarbij relevant zijn. Doelstelling van het project is het leveren van kennis en inzicht in de effecten van zonnepanelen/-parken op natuur, landschap, bodem en landbouwsector. Het project bestaat uit het uitvoeren van een inventarisatie naar bestaande, (inter)nationale kennis op dit gebied. Het project zal daarbij aangeven waar kennislacunes liggen. Sommige provincies zijn bezig een afwegingskader te ontwikkelen om de juiste keuzes t.a.v. locatie, grootte en ontwerp van zonneparken te kunnen maken. Dit project kan als bouwsteen voor dat afwezingskader dienen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19