KD-2018-067 Ketenanalyse plantaardige sectoren (BO-43-014.01-028)

  • Lakner, Dora (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

De minister van LNV heeft haar visie op de landbouw nagenoeg gereed. Om deze visie om te zetten in acties is een goed overzicht nodig van de plantaardige sectoren in akker- en tuinbouw. Het gaat daarbij om vragen zoals de structuur van de sector en de keten, de economische betekenis en de duurzaamheid. Een uitgebreide lijst met gevraagde informatie is opgenomen in bijlage 1. De op te leveren producten kunnen dienen als achtergronddocument voor medewerkers binnen DGAN voor diverse activiteiten van beleid. Het Ministerie van LNV vraagt Wageningen UR die informatie te leveren. Ketenanalyses van de dierlijke sectoren zijn nagenoeg gereed. Het ministerie van LNV vraagt om een vergelijkbare aanpak te volgen, en vraagt aandacht te besteden aan de duiding van de geleverde informatie.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19