KD-2018-065 Comfort landbouwhuisdieren bij transport (BO-43-013.02-007)

Project: EZproject

Project Details

Description

In het regeerakkoord hebben de coalitiepartijen ten aanzien van dierenwelzijn en transport voorgenomen een verkenning uit te voeren naar verbetering van het comfort. Op basis van bestaande literatuur en op basis van een inentarisatie van recent uitgevoerd en lopend onderzoek zal in een aantal bespreek sessie met onderzoekers en beleidsmedewerkers van LNV en NVWA inzichtelijk worden gemaakt welke onderzoeken gewenst of noodzakelijk zijn voor het  verbeteren van comfort van dieren tijdens transport.

 

 

 

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19