KD-2018-040_Rapportage implementatie OSPAR aanbevelingen (BO-43-021.02-011)

Project: EZproject

Project Details

Description

OSPAR heeft een aanbevelingen voor kwetsbare soorten en habitats vastgesteld, om deze soorten en habitats beter te beschermen. Net als andere OSPAR leden moet Nederland rapporteren in hoeverre deze aanbevelingen geïmplementeerd zijn. In dit project wordt daaraan bijgedragen door het opstellen van een evaluatie van de aanbevelingen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19