KD-2018-021 Feiten en Cijfers Vergroening GLB (BO-43-023.01-010)

Project: EZproject

Project Details

Description

De projectbeschrijving beoogt een nationale monitoring
van de vergroening voor het jaar 2017. Hierbij zal allereerst de monitoring
methode zoals uitgewerkt door van Doorn et al (2015) en al toegepast voor 2016 (Doorn
en Smit, 2017) verder geactualiseerd worden in het licht van de recente
aanpassingen in het vergroeningsbeleid (Delegated Act 2017 (C(2017) 735 final))
en de verschillende nationale en EU brede evaluatie studies die recent zijn
verschenen. Vervolgens zal de monitoring van de resultaten van de vergroening
worden uitgevoerd voor het jaar 2017 volgens de geactualiseerde methode en
gebruikmakend van . Deze omvat de participatie in gewasdiversificatie en
equivalente maatregelen en de maatregelen voor blijvend grasland en  ecologische aandachtsgebieden. Tenslotte
zullen de resultaten worden geïnterpreteerd wat betreft te verwachten effecten
in relatie tot de gestelde doelen van de vergroening.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/18