KD-2017-155 Rendier, zeboe en buffel wel of niet gedomesticeerd in NL (BO-43-013.02-005)

Project: EZproject

Project Details

Description

In een programma-onderdeel met dieren in het Kerstcircus 2017 in Ahoy, Rotterdam is naar verluid o.a. gewerkt met een zeboe (Bos taurus indicus), een buffel (Bubalis bubalis) en een rendier (Rangifer tardus). In het college van B&W van Rotterdam zijn hierover door de Partij van de Dieren vragen gesteld. Daarop volgde een beleidsvraag die aldus luidde: Zijn de genoemde drie diersoorten gedomesticeerd voor wat betreft de Nederlandse situatie?

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/18