KD-2017-144 Verdieping water-voedsel in DP (BO-11-018.01-014)

Project: EZproject

Project Details

Description

In 2017 worden nieuwe analyses van de landelijke zoetwatervoorziening voorbereid. Daarbij worden Deltascenarios geactualiseerd, die in 2018 kunnen worden doorgerekend met het Nationaal Water Model. De aanleiding voor deze actualisatie is dat er nieuwe inzichten zijn op het gebied van klimaatscenarios. Bovendien is geconcludeerd dat in de scenarios meer rekening moet worden gehouden met de gevolgen van het in 2015 gesloten klimaatakkoord. 

Tot op heden is in de zoetwaterscenarios aangenomen dat de gewassen praktisch dezelfde eigenschappen hebben als in de huidige situatie. Gebleken is dat wijziging van de eigenschappen van de gewassen als gevolg van klimaatverandering wel degelijk invloed hebben op de watervraag. Het is dan ook wenselijk om in toekomstige analyses met gewijzigde gewaseigenschappen te kunnen rekenen. Daarbij gaat het over het mogelijk eerder opkomen van gewassen en het sneller rijpen en oogsten van gewassen.

Door nieuwe invoerbestanden aan te leveren voor het model MetaSWAP als onderdeel van het Nationaal Water Model kan de water-voedsel component in de nieuwe zoetwaterscenarios verbeterd worden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17