KD-2017-141 Governance monitoring LIFE IP (BO-11-018.01-013)

  • Boonstra, Froukje (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het  Life IP Deltanatuur richt zich op het verbeteren van de governance van het Natura 2000 beheer van de natte natuur. In deze gebieden valt het Natura 2000 doelbereik tegen, onder meer door gebrek aan samenwerking, onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling en strijdige belangen. Het programma wordt getrokken door het Ministerie van EZ en moet bijragen aan het opheffen van de governance knelpunten voor de implementatie van Natura 2000.  Naast projectmonitoring en ecologische effectmonitoring is monitoring van de governance aspecten van deze acties voorzien. Deze monitoring moet bijdragen aan verslaglegging aan de EU over de voortgang van het programma en vormt input voor verdere verbetering van de governance van en samenwerking in de pilots. Dit project levert de bestuurskundige ondersteuning bij de ontwikkeling van een plan van aanpak voor de governance monitoring in opdracht van het programmamanagement.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17