KD-2017-120 Dutch Solutions for global challences in het agro-food domein (BO-20-007-454)

Project: EZproject

Project Details

Description

Doel en activiteiten:

Het in goede afstemming met DGA&N van EZ opstellen van een agenderende discussienotitie met daarin:

- Een goed toegankelijke beschrijving van de globale uitdagingen in het  agro-fooddomein en hoofdoplossingrichtingen; met de suggestie om oplossingen aan te dragen voor drie niveaus: 1. verbeteren van de basics in productie en postharvest, 2. innovaties voor verbeteringen binnen bestaande farming system, ketenarrangements en beheer natuurlijke hulpbronnen (bestaande foodsystem) en het ontwikkelen van nieuwe foodsystems.

- Hierbij waar relevant ingaan op de trade offs tussen de verschillende doelen/belangen

- Op basis hiervan wordt vervolgens benoemd te werken welke concrete bijdragen het Nederlands Agro-Food Complex kan leveren aan deze oplossingsrichtingen en welke kansen dit biedt voor nieuwe economische activiteiten en wat de kansen zijn voor de verschillende typen van het Nederlandse bedrijfsleven en hoe e.a.a. benut kan worden om onze internationale kennis- en technologiepositie te versterken. Hierbij dient een nadere uitwerking plaats te vinden naar relevante contexten, bijvoorbeeld ontwikkelde, opkomende en ontwikkelingslanden en/of een uitwerking naar regios.

Resultaat: 

Een compact toegankelijk en aantrekkelijk vormgegeven discussie document met daarin een beschrijving van de globale uitdagingen in agro-food domein en de hoofdoplossingenrichtingen. Met een uitwerking van de bijdrage die het Nederlands agro-food complex kan leveren en wat dit voor nieuwe mogelijkheden biedt voor Nederlands bedrijfsleven en voor het versterken van onze internationale kennis- en technologiepositie. Bij de ontwikkeling van het resultaat is ingespeeld op en rekening gehouden met het (verwachte) internationale beleid van het nieuwe kabinet.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17