KD-2017-081_Akoestisch onderzoek en kennisagenda zeezoogdieronderzoek CN (NAPRO) (BO-43-021.04-009, BO-11-019.02-063)

Project: EZproject

Project Details

Description

De Caribische delen van het Koninkrijk, waaronder Caribisch Nederland, beschikken over een rijke en bedreigde zeezoogdierfauna. WMR verricht daar sinds 2011 beleidsondersteunend onderzoek naar deze groep. In september 2015, is het Yarari zeezoogdier en haaienreservaat formeel afgekondigd door staatsecretaris Dijksma voor de EEZ en territoriale wateren van Caribisch Nederland. In dit project zal er voor de komende drie jaar (2018-2020) een strategisch onderzoeks-agenda op te stellen zodat bepaald kan worden welk onderzoek er minimaal noodzakelijk is om beleid te kunnen maken binnen het beschikbare BO budget. In de periode 2015-2016 werd tevens onderzoek verricht naar de aanwezigheid van zeezoogdieren rond de Saba Bank door middel van passieve akoestische loggers. Aangezien het ministerie nu versneld het beheer wil vorm geven en inmiddels is begonnen met het ontwerpen van de nodige wetgeving, is een inhaalslag nodig voor de opwerking en analyse van die akoestische gegevens. Voor de precisering van het beheer en de identificatie van deelgebieden en seizoenen waarin menselijke activiteiten mogelijk beperkt zullen moeten worden, is de analyse van akoestische opnames nodig. Om oponthoud van het beleidsimplementatieproces te voorkomen, is dat dit jaar noodzakelijk. In dit project worden 1) de belangrijke akoestische data  geanalyseerd en daarover gerapporteerd, en 2) een (nieuwe) prioriteitstelling voor het WMR zeezoogdieronderzoek bepaald voor 2018-2020 passend binnen de budgettaire ruimte van het BO programma om in de komende jaren structureel en adequaat dit reservaat gestalte te geven.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/18