KD-2017-040 Verkenning Opties Weidegang (BO-20-013-021)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het aandeel melkkoeien dat wordt geweid laat een dalende tendens zien. Er zijn in de Tweede Kamer twee moties ingediend die de regering vragen om een wettelijke borging van weidegang te regelen, dan wel dit pas te doen als de melkveehouderijsector de doelstelling van 80% weidende koeien, uitgaande van ten minste 6 uur per dag gedurende 120 dagen per jaar, in 2020 niet haalt.

Het onderzoek richt zich daarom ook op het identificeren van opties ten opzichte van de huidige maatregelen om weidegang van melkkoeien te stimuleren en/of wettelijk te verankeren inclusief het in kaart brengen van de economische effecten, haalbaarheid en voor- en nadelen voor melkveehouders en andere relevante partijen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17