KD-2016-041 Updaten GRA flagships (BO-20-007-446)

Project: EZproject

Project Details

Description

De GRA is een internationaal netwerk van landen. Deze landen zetten zich in broeikasgasemissie uit de landbouw te laten afnemen, en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar voedsel en dus de landbouw productie te verhogen. Het netwerk richt zich op het uitwisselen van kennis, informatie en technieken om gezamenlijk dit doel te bereiken.

De samenwerkende landen willen hun onderzoeksprioriteiten zichtbaar willen maken via flagships. In recente council vergadering van de GRA is afgesproken dat leden hun verantwoordelijkheid nemen voor het uitwerken van de flagship ideeën tot projecten die daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.

 EZ, DG Agro & Natuur, die Nederland vertegenwoordigd in de GRA wil bijdragen aan deze afspraak, en wil daarom onderzoekscapaciteit beschikbaar stellen om binnen een taskforce met andere landen in elk geval twee flagship ideeën uit te werken. Dit zijn: Improved GHG inventories making it count en Enteric Fermentation. Deze flagship ideeën sluiten goed aan bij de beleidsmatige prioriteiten van Nederland.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17