KB data management en WFSR (KB-37-002-007)

Project: EZproject

Project Details

Description

Voor het borgen van goed Data Kwaliteit Management zijn er data stewards nodig die in hun eigen domein richtlijnen kunnen opstellen, kunnen assisteren bij het implementeren hiervan en controleren of er aan de richtlijnen worden voldaan. Ze moeten op de hoogte blijven van de nieuwste eisen en/of inzichten en die gezamenlijk toepassen in vernieuwde richtlijnen. Dit is belangrijk voor het hele instituut, zowel voor individuele projecten als voor langdurige projecten zoals de WOT. Een belangrijk doel is om de data FAIR te maken (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable; vindbaar, toegankelijk, begrijpelijk en herbruikbaar). Ook ISO 17025 waaronder WFSR is geaccrediteerd vraagt om een dergelijke kwaliteit. Naast wetenschappelijke transparantie en integriteit zorgt dit ook voor het kunnen combineren en delen van data op een verantwoorde manier. Zo kan er meer waarde worden gehaald uit de verzamelde gegevens. Voedselveiligheid kan dan beoordeeld worden vanuit een breed perspectief, met behulp van alle soorten beschikbare gegevens van WFSR maar ook van andere bronnen. De data stewards zorgen ook voor reguliere interne audits en het voldoen aan (toekomstige) externe audits. Om dit WFSR breed te kunnen regelen is er ook een coördinator nodig. Die speelt ook een rol in de WUR-brede afstemming met o.a. het Wageningen Data Competence Center (WDCC).  Alle projectspecifieke taken zullen gefinancierd worden door de betreffende projecten maar het WUR-brede overleg en het intern WFSR-overleg, inclusief de daaruit voortkomende niet-projectspecifieke acties, worden betaald uit dit overkoepelende door KB, WOT en R&D gefinancierde project, net als bij het ISO kwaliteitsmanagement van labprocessen en data generatie.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21