Karakteristieken van HPAI H5N1 (WOT-01-003-112)

Project: LNV project

Project Details

Description

Sinds 2016 heeft Nederland te maken met introducties van hoog pathogene aviaire influenza virussen (HPAI) behorende tot H5 clade 2.3.4.4b. Het HPAI H5-virus is ontstaan in pluimvee in China in 1996, waarna wilde vogels besmet zijn geraakt. Door evolutie en mutatie ontstaan steeds nieuwe subtypen en virusvarianten. De virussen worden in Nederland geïntroduceerd door trekvogels die hier overwinteren. Dit winterseizoen kampt Europa met de zwaarste vogelgriepuitbraak ooit, veroorzaakt door een nieuwe HPAI H5N1 virusvariant. In Nederland zijn vele pluimveebedrijven besmet geraakt en er is opnieuw veel sterfte onder wilde vogels.  Er zijn echter ook enkele opvallende verschillen met voorgaande jaren: het HPAI virus bleef voor het eerst gedurende de zomer in Nederland aanwezig, er worden andere wilde vogelsoorten dood gevonden, er worden meer neurologische symptomen waargenomen bij wilde vogels, er zijn meer uitbraken op bedrijven, en voor het eerst zijn er ook wilde zoogdieren besmet geraakt. Zorgwekkend is dat een zoönotische mutatie (E627K) is aangetoond in meerdere zoogdieren, wat aangeeft dat dit virus het vermogen heeft om zich aan te passen aan zoogdieren. In dit onderzoek karakteriseren we de nieuwe eigenschappen van het HPAI H5N1 virus. We bestuderen waar in het lichaam van vogels en zoogdieren het virus zich vermenigvuldigt, of dat meer in de hersenen is, en wat de ziekteverschijnselen zijn. Er wordt onderzocht of geïnfecteerde wilde vogels meer virus uitscheiden, en of het virus langer infectieus blijft, waardoor een vogelpoepje een grotere kans heeft om een pluimveebedrijf te besmetten. Ook wordt gemeten of geïnfecteerde zoogdieren virus uitscheiden, waardoor ze mogelijk andere zoogdieren (of mensen) kunnen besmetten. Tenslotte wordt de rol van de gevonden zoönotische mutaties in zoogdiervirussen verder onderzocht. In dit onderzoek wordt meer inzicht verkregen in de eigenschappen van het nieuwe HPAI H5N1 virus, en daarmee de risico’s voor besmetting van pluimvee, zoogdieren en de mens.  

StatusActive
Effective start/end date1/01/2331/12/24