Kansenkaarten natuurlijk kapitaal (WOT-04-011-037.08)

Project: LNV project

Project Details

Description

Doelstelling is het updaten van de bestaande . Dit model bevat een set individuele ecosysteemdiensten modellen. Met dit model kunnen de consequenties van scenario's worden doorgerekend voor de vraag en aanbod van ecosysteemdiensten. Daarnaast maakt het model het mogelijk om handelingsopties te formuleren. In dit project worden meerdere casussen uitgevoerd om de functionaliteit van het model te testen op bruikbaarheid. De modelontwikkeling en toepassing wordt opgepakt met kennisinstituten en stakeholders. Toepassingen voor het model liggen in beschrijving van de huidige toestand van natuurlijk kapitaal in Nederland (Indicator Natuurlijk Kapitaal) voor de Balans van de Leefomgeving en het Compendium voor de Leefomgeving. Daarnaast kan het model toegepast worden voor het doorrekenen van scenario's voor de effecten op ecosysteemdiensten (oa. Indicatorberekening en synergie en trade-offs) van de Natuurverkenningen, Evaluatie Natuurpact, het klimaatakkoord en de doorrekening van de partijprogrammas van politieke partijen voor de landelijke verkiezingen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19