Juridische borging natuurbeleid (WOT-04-010-035.01)

Project: LNV project

Project Details

Description

Omgevingsbeleid uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), provinciale omgevingsvisies (POVI) en uit de verschillende rijks- en provinciale programma’s en strategieen werkt niet zonder meer door naar gemeenten en waterschappen (vgl. RvS 23 december 2020, Gst. 2021, 49 (natuureiland IJsselmeer) m.nt. Kistenkas). Zowel onder het huidige omgevingsrecht als onder het komende omgevingsrecht (Omgevingswet) is sprake van gescheiden sporen van beleidsregels en rechtsregels. Beleidsregels zijn evenwel niet bindend, maar rechtsregels wel.

Dit KO-onderzoek wil een rechtsanalyse en oplossingsrichting daarvoor bieden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21