JPI FACCE (BO-43-113-010, BO-43-003.01-001, BO-20-007-305)

Project: EZproject

Project Details

Description

Daarmee is FACCE direct relevant voor de beleidsterreinen van LNV. Binnen FACCE-JPI wordt in Europees verband meerjarig samengewerkt aan gecoördineerde inzet rond klimaat-slimme landbouw, voedselzekerheid, klimaatadaptatie en -mitigatie van de landbouw, en de duurzame productie van food en non-food in de bio-economie. Er worden verschillende aanpakken gebruikt om onderzoeksprogrammering, financiering en uitvoering te harmoniseren om zo efficiënter gebruik van schaarse middelen (budget, menskracht, infrastructuren) te bevorderen.

StatusActive
Effective start/end date1/07/1431/12/22