TU18110 Jaarrond biologische bestrijding (BO-56-001-032, BO-50-002-073)

Project: EZproject

Project Details

Description

Plagen worden in de herfst- en winterperiodes daarom vaker chemisch bestreden, wat de tijdens de zomerperiode opgebouwde populaties van natuurlijke vijanden een extra klap geeft. Als populaties van natuurlijke vijanden in de winter reduceren, kan dit sterk doorwerken op de biologische bestrijding in het voorjaar, doordat de opbouw van de 'standing army' langer duurt en deze de opbouw van de plagen hierdoor minder goed kan bijhouden. Tevens kan door chemisch ingrijpen tegen een enkele plaag de biologische bestrijding van andere plaaginsecten worden verstoord, waardoor een domino-effect kan optreden. Voor een duurzame teelt is het essentieel dat biologische bestrijding jaarrond succesvol is. Om dit tot stand te brengen moeten de klimaatomstandigheden zodanig worden ingericht dat ze ook in de herfst en de winter de opbouw van de predatorpopulaties zo goed mogelijk ondersteunen. Het is belangrijk om beter begrip te krijgen van het effect van verschillende klimaatfactoren op de activiteit en populatieopbouw van natuurlijke vijanden in relatie tot de plagen die ze bestrijden. Lichtcondities (daglengte, lichtintensiteit en lichtspectrum), maar ook temperatuur en vocht veranderen sterk als de herfst intreedt. Daarbij passen steeds meer telers de energiebesparende principes van Het Nieuwe Telen (HNT) toe, waarbij 'nieuwe' combinaties en grotere fluctuaties van de klimaatfactoren temperatuur, licht en luchtvochtigheid ontstaan. Uit de literatuur blijkt dat naast temperatuur en vocht-, ook lichtcondities een sterke invloed kunnen hebben op activiteit en populatiegroei van sommige natuurlijke vijanden. Over de invloed van lichtcondities op de meeste bestrijders is echter nog weinig bekend, en zeker niet in relatie tot andere klimaatfactoren. Dit project heeft tot doel om een jaarronde biologische bestrijding te realiseren door enerzijds slimme aanpassingen in belichting en klimaatsturing door te voeren binnen de randvoorwaarden voor gewasproductie en energieverbruik, en anderzijds door de inzet van biologische bestrijders beter af te stemmen op het (micro)klimaat in het gewas.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/23