ITN AIO MonPlas (KB-37-002-029)

  • Peters, Ruud (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het Initial training Network (ITN) MONPLAS is een zeer multi/interdisciplinair doctoraal-niveau trainingsnetwerk dat expertise uit verschillende sectoren samenbrengt om detectiemethoden voor micro- en nanoplastics in water (en daarbuiten) te verbeteren en daarmee hun oorsprong en potentiële bedreiging voor de volksgezondheid in kaart te brengen. De breedte van technologiën in combinatie met het innovatieve trainingspakket, waarbij AIO's worden blootgesteld aan industriële R&D-omgevingen, zal de volgende generatie wetenschappers in staat stellen onderzoek naar micro- en nanoplastics naar een bredere omgeving te sturen. MONPLAS bestaat uit enkele van Europa's grootste experts op hun gebied en biedt het talent van morgen de vaardigheden en kennis om mogelijk een van de grootste bedreigingen voor de mensheid aan te pakken, waarbij ze gezamenlijk de benodigde technologieën ontwikkelen in samenwerking met eindgebruikers en fabrikanten van apparatuur. Het ITN MONPLAS-programma biedt 14 individuele onderzoeksprojecten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.