Inventarisatie voedseleducatie leeftijdsgroep 18-24jaar (BO-43-110-016)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het programma Jong Leren Eten heeft zich de afgelopen vier jaar geconcentreerd op de doelgroep 0-18 jarigen. In het Beleidskader Jong Leren Eten 2021-2024 is aangekondigd in te willen zetten op de leeftijdscategorie 18-24 jaar. Het aanbod van voedseleducatieprogrammas in en rond de onderwijsinstelling voor 18-24 jarigen vanuit wetenschap en praktijk is versnipperd en de kwaliteit is niet altijd duidelijk. Er is behoefte aan een verkenning naar bestaande interventies en initiatieven binnen en rondom de onderwijsinstelling teneinde een goede focus aan te kunnen brengen in de Jong Leren Eten activiteiten voor de komende vier jaar. Bij deze verkenning gaat het om het inventariseren van bestaande interventies en initiatieven op het thema gezonde en duurzame voeding binnen en rond de onderwijsinstelling (MBO, HBO en WO). Het achterliggende doel hierbij is het stimuleren van gezonde en duurzame voedingsgewoonten van deze doelgroep, die mogelijk een leven lang beklijven. Het overzicht van beschikbare en kansrijke interventies helpt Jong Leren Eten om te bepalen op welke programmas zij in moeten zetten voor deze doelgroep. Het project bestaat uit drie hoofdonderdelen. Ten eerste een literatuurstudie en deskresearch om een overzicht te krijgen van voedseleducatie-interventies binnen en rondom de onderwijsinstellingen vanuit wetenschap (a.) en praktijk (b.) of een combinatie hiervan (c.) inclusief inzicht in de kwaliteit van het aanbod (o.a. de link met de huidige onderwijsrichtlijnen, effectiviteit en implementatie). De volgende stap bestaat uit gesprekken met personen die actief zijn in dit werkveld en binnen de opleidingen om kansen en mogelijkheden voor deze leeftijdsgroep te verkennen en het overzicht van voedseleducatie-programmas aan te vullen. De verkenning wordt afgerond met een advies aan LNV/SK&I en specifiek het programma Jong Leren Eten.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/22