Inventarisatie regelgeving - spelregels veranderen (BO-43-002.02-006)

Project: EZproject

Description

Jaarlijks wordt in Nederland naar schatting 1.7 2.5 miljoen ton voedsel verspild. Dat gebeurt op tal van plekken in de voedselketen, van het boerenerf tot de supermarkt en alle tussenliggende schakels (transport, veiling, levensmiddelenindustrie). Consumenten gooien op jaarbasis gemiddeld zon 41 kilo eetbaar voedsel per persoon weg. De impact op klimaatverandering in Nederland bedraagt ongeveer 6% van de totale uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten. Minder voedsel verspillen levert een bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en draagt bij aan voldoende goed voedsel voor een groeiende wereldbevolking.

 

De Taskforce Circular Economy in Food is gelanceerd op 26 januari 2017 tijdens de Nationale Voedseltop. De kerngroep bestaat uit high-level vertegenwoordigers van bedrijven vanuit de gehele voedselketen en toeleverende industrie, opererend vanuit hun vestiging in Nederland. Aangevuld met vertegenwoordigers vanuit de overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. De ambitie is dat eind 2019 minimaal 200 koploper bedrijven zijn aangesloten bij de Taskforce.

 

De Stakeholders ondersteunen de ambities van de Taskforce, rapporteren transparant over hun voortgang en acties op het gebied van verminderen van hun voedselverspilling en zijn ambassadeur binnen hun sector en de maatschappij. Zij worden desgewenst ondersteund om zich te ontwikkelen richting koploper op het gebied van de Circular Economy in Food. Alle partners in de Taskforce leveren een zichtbare bijdrage aan de realisatie van SDG12.3: een halvering van voedselverspilling per capita ten opzichte van 2015.

 

Op 20 maart 2018 heeft de Taskforce haar gezamenlijke agenda gelanceerd, genaamd Samen tegen voedselverspilling. Het ministerie van LNV is lid van de Taskforce en in die zin is deze agenda dus ook haar agenda. En past als dusdanig naadloos bij de nieuwe visie van LNV Waardevol en Verbonden, met kringlooplandbouw als leidend principe. Vanuit haar betrokkenheid bij de Taskforce heeft het ministerie van LNV vanuit de bestaande Kennisimpuls Voedselagenda binnen het cluster Voedselverspilling middelen gealloceerd om invulling te geven aan de agenda.

 

Dit project beschrijft een integrale aanpak voor Actielijn 4: Spelregels veranderen, met als doel: in 2030 zijn de spelregels voor ondernemers zo dat het aantrekkelijk, zo niet noodzakelijk is voor bedrijven om voedselverspilling tot een minimum te beperken en reststromen optimaal te verwaarden.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/19